'γκαλῆι

ἀγκαλῇ , ἀνακαλέω
call up
fut ind mid 2nd sg (attic)
ἀγκαλῇ , ἀνακαλέω
call up
pres subj mp 2nd sg
ἀγκαλῇ , ἀνακαλέω
call up
pres ind mp 2nd sg
ἀγκαλῇ , ἀνακαλέω
call up
pres subj act 3rd sg
ἐγκαλῇ , ἐγκαλέω
call in
pres subj mp 2nd sg
ἐγκαλῇ , ἐγκαλέω
call in
pres ind mp 2nd sg
ἐγκαλῇ , ἐγκαλέω
call in
pres subj act 3rd sg
ἐγκαλῇ , ἐγκαλέω
call in
fut ind mid 2nd sg (attic)
ἐγκαλῇ , ἐγκαλέω
call in
pres subj mp 2nd sg
ἐγκαλῇ , ἐγκαλέω
call in
pres ind mp 2nd sg
ἐγκαλῇ , ἐγκαλέω
call in
pres subj act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.